Фольклор
НАРОДНІЇ СЕРБСЬКІЇ ПІСНІ Сербськії народнії пісні, тії самородні запахущії цвіточки возникли під теплим полудневим небом, виросли у душі буйного словенського народу.
Сербськії народнії пісні, тії самородні запахущії цвіточки возникли під теплим полудневим небом, виросли у душі буйного словенського народу. Слава їх уже давно розляглася по цілій Європі, на всі язики їх перекладано, розхвалювано і досить оцінено. Ба і другії словенські нарічія присвоювали собі побратимську їх красоту до своїх зільників народної поезії: читали-смо красні переводи сербських пісень по-чеськи, по-польськи і по-великоруськи. Але ледве хто удасть так переложити їх, щоб зовсім задержа ...
04 ноя 2014 {435 просмотров} / 1 фото /
Духовна народна поезія сербів в перекладах Івана Франка
Духовний свiт кожного народу має, звичайно, свiй духовний досвiд, одержаний на iндивiдуальному шляху розвитку духовної i матерiальної культури нацiї. Складений в одне цiле вiн становить всю iсторiю людства, тому нема народiв великих чи малих. Кардіограма розвитку цивiлiзацiй, народiв, нацiй має свої вер-шини злетiв і падiнь, все це вiдбивається не тiльки i не стiльки в iс-торiї, а перш за все в мистецтвi i особливо в народнiй творчостi, бо письменник звеличується тодi, коли вiн творить у вiдпов ...
25 мая 2014 {579 просмотров} / 1 фото /

   Архітектура
Архітектура сільського житлового будинку в Румунії та Молдові
Сільське житло Молдавії та Румунії несуть в собі дуже багато схожих архітектурних рис. І там і тут сільське житло зазнало приблизно однакового впливу і розвивалося в однакових умовах. Існує невелика різниця в даний час, але, якщо розглядати архітектуру сільського житла Румунії та Молдавії минулих століть, ми знайдемо більше схожості в них, ніж відмінностей. Житловий будинок, саме конкретне втілення колективного досвіду, ілюструє формування всього господарства, що дійсне для румунського села ...
24 мая 2014 {1126 просмотров} / 6 фото /
Реконструкція традиційного сербського сільського будинку
Ось таким був старий сільський будинок в Сербії. Реконструкція починається з розбирання покрівлі: Потім прибираються стіни і старий фундамент (якщо він був у поганому стані). Придатні матеріали - крокви, балки перекриття, дошки підлоги і стелі зберігаються. На місці старого фундаменту будують новий: Від розмірів відходити не треба, так як грунт під старим фундаментом ущільнений, розмітку робити не треба і можна буде використовувати старі матеріали. Стрічковий фундамент будує ...
24 мая 2014 {1328} / 3 фото /

   Історія
Фольклорні згадки про переселення cербів в Україну у XVIII столітті
Оксана О. Микитенко Під одним небом. Фольклор етносів України, Київ, 1996, стор. 140-156 Українська земля споконвіку була тереном слов'янського етнічного взаємовпливу і взаємодії. Вивчення духовної спадщини сербського, зокрема, субстрату в українській духовній традиції, простеження процесу асиміляції сербських переселенців етнічним середовищем України дає можливість з'ясувати головні тенденції та закономірності розвитку міжетнічних фольклорних зв'язків і вирішити актуальні пробл ...
25 мая 2014 {1557} / 1 фото /
Спільні риси сербського епосу про Старину Новака та опришківського фольклору про Олексу Довбуша Гайдуцтво й опришківство - два дуже близькі явища у житті південнослов'янських та українського народів, які виникли ще в ранній стадії феодалізму.
Степан Мишанич Зборник Матице српске за славистику, Нови Сад, 4, 1973, стр. 29-45. Наступ турків на Балкани не можна вважати першопричиною появи гайдуцтва, як і не можна твердити, ніби карпатське опришківство було лише національним рухом проти чужоземних (польских, угорських та молдавських) феодалів. Це два прояви одного й того ж суспільного явища, породженого феодальнокріпосницькою системою. Причини гайдуччини лежали у важкому суспільному й політичному становищі слов'янсь ...
25 мая 2014 {1678} / 3 фото /

   Старожитності
Опис древнього словенського обряду в печері Триглавиця У селі Преложи ( р-н Локве, Словенія ) автор цієї статті записав в 1966 році від своєї прабабусі Марії Бан-Фрігльової (1877-1967) опис язичницького обряду, зниклого в першій половині XIX століття.
На питання , звідки вона про нього дізналася , старенька відповіла: "Моя бабця була останньою жрицею !". "Восени , коли вже було зжате останнє жито , язичники , які приховували прихильність до стародавнього культу родючості , потайки домовлялися , що в перший повний місяць проведуть обряд в печері Тріглавиці. За день до того потайки ходили до чудотворного джерела Врочек . / ... / У найближчих околицях збирали папороть і мочили його в джерельній воді . Папороть ховали в мішки і несли дод ...
08 мая 2014 {280} / 4 фото /

   Вірування, культура, традиція
Культ дерев в Сербії У народній вірі сербів дерево асоціюється як притулок душі і символізує Космос - Вічність і Безсмертя. Довоєнний академік, етнолог Веселін Чајкановіћ відзначав, що серби зберегли релігію, успадковану від епохи бронзи, втілену в культ природи і предків.
Під час поширення християнства, віра у святість дерев залишилася незмінною, священному дереву була відведена роль церкви. Прийняття дерев як священних місць Православною церквою в середньовічній Сербії привели до появи великої кількості таких святинь. Сербський святий Сава, за словами літописця Доментіана, для того, щоб поширити християнство серед сербів, наказав будувати церкви та хрести поруч зі святими деревами. А зображення православних хрестів врізалися в кору дерев. Таке дерево нази ...
24 мая 2014 {844} / 6 фото /
Болгарські традиції. Мартениця Мартениця - один з найбільш шанованих і стародавніх звичаїв на Балканах (у болгар , молдаван , румунів, а також південних українців, східних сербів і в грецькій Македонії).
У цей день близьким дарують спеціальний двоколірний червоно-білий амулет, званий «мартениця». Мартениці виготовляються спеціально до дня 1 березня, коли по болгарським традиціям починається новий господарський рік. Білий колір амулета символізує чоловіче начало, силу, сонце, потім переосмислений як колір невинності і непорочності ; червоний - колір крові, жіночого начала, здоров'я, народження. Таке болгарське традиційне свято як Мартениця тісно пов’язане з лелеками. Ці ...
09 мая 2014 {1319} / 3 фото /
Болгарські вірування в упирів Болгарські вірування щодо нежиті-вампірів досить різноманітні. Етнічні болгари називають ці створіння споконвічно слов
Вірування болгар у вампірів описується в «Двадцятирічному вивченні Східного питання в Болгарії», написаному викладачем Ст. Клер і Чарльзом А. Брофі (Лондон : Chapman and Hall , 1877). Багато чого з того , що автори пишуть щодо болгарських міфів про вампірів , є уривком з праці «Вампіри в Європі» Монтага Саммерса (вперше опубліковано у 1929 роц , останнє перевидання : Random House , 1996). У цьому джерелі безсмертний вампір згадується під ім'ям «Обур».Згідн ...
09 мая 2014 {351} / 2 фото /
Язичницькі татуювання балканських народів На Балканах - в першу чергу в Боснії і Герцеговині , а також в деяких районах Чорногорії і Албанії - до нашого часу зберігається звичай нанесення татуювань жінкам.
У хорватів , які живуть в Боснії (насамперед у Лашскій долині ), у чорногорців в районі Котора, у албанців (як католиків, так і мусульман), що живуть на півночі Албанії, є один цікавий звичай. Це татуювання. А вони були насамперед жіночими (потрібно відзначити, що і набивали тату - теж жінки). Набивали насамперед на руках (на зовнішній стороні), іноді до ліктя. Найчастіше малюнок на одній руці не повторював малюнок на іншій.Навіщо це робилося?Оскільки багато малюнків мають мотив рівносторонн ...
09 мая 2014 {2558} / 8 фото /
Народна магія Болгарії Болгарія відома як країна з давніми магічними традиціями, насиченими різноманіттям культурних елементів різних народностей, які жили на цих землях у стародавні часи: трипільці, траки, праболгари, валахи, скіфи, склавини, турки та інші.
Типові представники практикуючих місцеві традиції це народні цілителі і знахарі з маленьких сіл та малонаселених містечок, у яких знання передається тільки по кровній лінії в роду і дуже рідко стороннім людям. Про види болгарської магії можна писати багато, але по суті коріння більшості обрядів пов'язані з античністю і стародавньою карпатською обрядовістю. Серед часто використаних ритуальних предметів у репертуарі народних цілителів і магів окрім різних видів трав, серед яких найважливіши ...
08 мая 2014 {743} / 2 фото /
Болгарський обряд викликання дощу У західній Болгарії та Сербії існують два взаємопов'язаних ритуали щодо зміни погоди в потрібну сторону. Подаю узагальнену функціональну характеристику обрядів отриманих в етнографічних експедиціях на рубежі XIX-XX століть.
Обряди не мають точної календарної дати, але зазвичай виконуються навесні або влітку на початку посушливого періоду (Спасівка). У деяких областях Болгарії проводяться на Г'єрговден для суміщення зі святом і для отримання більшого ефекту родючості, добробуту та захисту від зовнішніх негативних впливів.В обряді званому Пеперуда або Перперуна, Перпелюда, Перуніга, Парпалуда, Вай Дудула, Вай Гугу, Ой Люле, Росоманка, Войданка, Додола, Дудул і Додола, беруть участь тільки дівчатка, що не досяг ...
08 мая 2014 {694} / 4 фото /
Келушарій - магічний танець Балкано-Карпат Таке ім'я носить один з найбільш цікавих і архаїчних ритуалів, що зберігся в Південно-Східній Європі. В сучасній Румунії він поступово прийняв статус забави виконуваної для туристів - доля багатьох сакральних ритуалів.
У соціалістичну епоху про обрядове значення келушарія намагались не згадувати. Однак, те що, цей залишок давньої, ще язичницької куьтури, зберігався з усією його повнотою як повноцінний ритуал аж до середини ХХ століття на території Європи (і можливо, сьогодні десь ці обряди ще виконуються), не може не вражати.- ПоходженняПро його походження йдуть суперечки , так само як і про те , якому божеству , жіночому чи чоловічому приносять клятву Келушари (Cãlusari) - це не тільки назва тан ...
07 мая 2014 {1811} / 2 фото /
© Balkano-Carpatica.io.ua